Natjecanja I Projekti - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Natjecanja i projekti

Saznajte sve o aktualnim projektima i natjecanjima

5 prosinca, 2023 | Natjecanja

Match Race

16 studenoga, 2023 | Natjecanja

AEHT 2023.

3 listopada, 2023 | Natjecanja

GATUS 2023.

8 kolovoza, 2023 | Ekoškola

Dijamantni status

9 lipnja, 2023 | Erasmus+Projekti

Erasmus +

10 ožujka, 2023 | Natjecanja

Barmen VirtuOS 2023.

6 listopada, 2022 | Natjecanja

GATUS 2022.

8 rujna, 2022 | Projekti

PROJEKT INKLUTOUR

11 ožujka, 2022 | Natjecanja

“Barmen kup 22”

9 studenoga, 2021 | Natjecanja

AEHT

29 listopada, 2021 | Knjiznica

Video galerija

15 listopada, 2021 | Projekti

PUnKt festival

24 lipnja, 2021 | Knjiznica

Zelena knjižnica

19 travnja, 2021 | Projekti

SCoop ConSS

14 travnja, 2021 | Projekti

PRO-YOUTH

7 ožujka, 2021 | Projekti

MINT – KreativnOSt

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr