Duplikat/prijepis svjedodžbe - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Duplikat/prijepis svjedodžbe

IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI
U tajništvu škole u uredovno radno vrijeme podnosi se pisani zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbi.

Obrazac zahtjeva preuzima se u tajništvu, a može se preuzeti i na web-stranici škole pod karticom „duplikat/prijepis svjedodžbe“.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o objavi oglašavanja nevažećim izgubljene ili uništene svjedodžbe u Narodnim novinama i dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi na žiro-račun škole  IBAN: HR3123900011500274354 (otvoren kod Hrvatske poštanske banke) s pozivom na broj HR02 i OIB uplatitelja te izjava o davanju privole za obradu osobnih podataka.

Stranke su dužne čitljivo i u cijelosti popuniti obrazac zahtjeva.

Na temelju Odluke Školskog odbora KLASA: 602-02/23-01/06 URBROJ: 2158-48-02-23-3 od 17. travnja 2023. godine izrada duplikata i prijepisa svjedodžbi naplaćuje se 13,00 EUR po duplikatu/prijepisu svjedodžbe s primjenom od 01. svibnja 2023. godine.

Sukladno zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09. i 110/21.) duplikat/prijepis se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je istovjetan izvorniku svjedodžbe, dok se prijepis svjedodžbe izdaje na praznom papiru ili na obrascu koji nije istovjetan izvorniku svjedodžbe.  Za svaki razred izdaje se poseban duplikat/prijepis svjedodžbe. Duplikat i prijepis svjedodžbe izdaju se sukladno važećem pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi, kojeg donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će zatražiti i podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Škola ne izdaje duplikate potvrda i svjedodžbi o državnoj maturi, za iste se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

IZDAVANJE POTVRDA

Izdavanje potvrde o srednjoškolskom obrazovanju

U tajništvu škole u uredovno radno vrijeme podnosi se pisani zahtjev za izdavanje potvrde o srednjoškolskom obrazovanju.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje potvrde o srednjoškolskom obrazovanju na žiro-račun škole  IBAN: HR3123900011500274354 (otvoren kod Hrvatske poštanske banke) s pozivom na broj HR02 i OIB uplatitelja te izjava o davanju privole za obradu osobnih podataka.

Potvrde o srednjoškolskom obrazovanju izdaju se u svrhu dokazivanja završetka neke razine školovanja ukoliko  nije izdan originalni dokument (npr. u žurnim slučajevima prije izdavanja svjedodžbe, u iznimnim slučajevima kao dokaz o položenom predmetnom ispitu i sl.).

Na temelju Odluke Školskog odbora KLASA: 602-02/23-01/06 URBROJ: 2158-48-02-23-3 od 17. travnja 2023. godine izrada potvrde o srednjoškolskom obrazovanju naplaćuje se 13,00 EUR s primjenom od 01. svibnja 2023. godine.

Sukladno zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09. i 110/21.) potvrda o srednjoškolskom obrazovanju se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Izdavanje potvrde o vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja

Potvrde o vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja izdaju se na temelju pisanog zahtjeva pravne osobe uz koji je potrebno priložiti narudžbenicu za navedenu uslugu.

Na temelju Odluke Školskog odbora KLASA: 602-02/23-01/06 URBROJ: 2158-48-02-23-3 od 17. travnja 2023. godine izrada potvrde o vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja naplaćuje se 15,00 EUR s primjenom od 01. svibnja 2023. godine.

Sukladno zakonu o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09. i 110/21.) potvrda o vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljene uplate.

 

Izdavanje potvrde o statusu redovnog učenika

Potvrde o statusu redovnog učenika izdaju u tajništvu škole svaki radni dan u vremenu od 11,00 sati do 14,00 sati.

Potvrde o statusu redovnog učenika možete izraditi i sami putem e-Dnevnika (ova potvrda je važeća bez potpisa i pečata).

 

OVJERA SVJEDODŽBI

Ovjera svjedodžbi svih razreda srednje škole, kao i svjedodžbe o završnom radu, pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22.) i nije u nadležnosti školskih ustanova.

 

Dokumenti za preuzimanje

Zahtjev za izdavanje duplikata Preuzmi >
Izjava o davanju privole za obradu osobnih podataka Preuzmi >
Odluka školskog odbora Preuzmi >

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr