Erasmus+ vidljivost projekta - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Erasmus+ vidljivost projekta

10 svibnja, 2024 | Erasmus+Projekti

Dana 9. svibnja 2024. psihologinja Tanja Kelava, članica Erasmus+ tima, na Vijeću roditelja predstavila je projekt “Erasmusom do novih spoznaja”, broj projekta 2023-1-HR01-KA122-VET-000142997, OID: E10101067.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr