PROJEKT INKLUTOUR - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

PROJEKT INKLUTOUR

8 rujna, 2022 | Projekti

POZIV: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – faza 2

FOND: Europski socijalni fond

PROJEKT: INKLUTOUR

NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Osijek

PROJEKTNI PARTNERI: Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća i turistička agencija Ora – tours iz Osijeka


Pučko otvoreno učilište Osijek nositelj je projekta INKLUTOUR koji se financira kroz Poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – faza 2“. Poziv je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a projektni partneri su Ugostiteljsko-turistička škola Osijek, Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća i turistička agencija Ora – tours iz Osijeka.

Projektne aktivnosti doprinose povećanju zapošljivosti i integraciji na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kod 110 nezaposlenih osoba s invaliditetom.  Nadalje, osim 110 osoba s invaliditetom 15 stručnjaka, predavača i mentora, poboljšat će i unaprijediti vlastita stručna i andragoška znanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za rad osobama s invaliditetom, a minimalno 15 poslodavaca (pružatelja usluga u turizmu) unaprijedit će svoje vještine i znanja vezano uz rad s ranjivim skupinama.

Projektne aktivnosti obuhvatit će razvijanje individualiziranih obrazovnih programa imena “OSI TURISTIČKI ANIMATOR” i “OSI TURISTIČKI VODIČ” svaki u trajanju od 120 sati. Programi će nastati do kraja ove godine, a bit će dizajnirani po mjeri osoba s invaliditetom, a u svrhu usklađivanja potreba ponude i potražnje u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Osobe s invaliditetom stjecati će znanja i vještine kroz teorijski dio, dok će se praktični dio obavljati na lokalitetima razvijenim kroz OSI itinerer. Za programe će biti izrađen i priručnik namijenjen polaznicima i izvoditeljima programa.

Uz navedeno projektne aktivnosti obuhvatit će i aktivnosti profesionalnog usmjeravanja osobe s invaliditetom za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, a osim kontinuirane podrške psihologa za svakog uključenog korisnika bit će izrađen individualizirani plan profesionalnog usmjeravanja. Aktivnost će uključiti i grupne edukacije usmjerene na usavršavanje vještina predstavljanja poslodavcima i aktivnog traženja zaposlenja.

Učilište će unaprijediti postojeće programe „Soft skill akademiju“ i „Digitalne kompetencije“ a iste će provesti i sa predavačima/mentorima i sa osobama s invaliditetom. Navedena dva programa s provedbom kreću u srpnju i to prvo program namijenjen stručnjacima i mentorima  u radu s osobama s invaliditetom.

Nadalje, nakon završetka provedbe programa obrazovanja za osobe s invaliditetom biti će izrađena i mobilna aplikacija imena „DIGITALNI – BAR CODE ITINERER“ koja će biti prilagođena za korištenje osoba s invaliditetom, a koja će im nakon dovršetka programa obrazovanja i izlaska na tržište rada s novostečenim vještinama olakšati rad u budućem poslu turističkog vodiča i/ili animatora.

Uz sve navedeno tijekom provedbe projekta održat će se sveukupno 19 aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom i to radionice, sajmovi, okrugli stolovi, konferencije te festival promocije kontinentalnog turizma po inkluzivnim principima. Kroz projekt će biti izvršene prostorne intervencije – ugradnja rampe za osobe s invaliditetom u Učilištu i prilagodba sadržaja na senzornom izletištu kod projektnog partnera, udruge Zvono.


CILJNA SKUPINA PROJEKTA:

Ciljna skupina

Dokazna dokumentacija

Nezaposlene osobe s invaliditetom

- Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili potvrda o radnopravnom statusu s HZMO-a.

- Nalaz/mišljenje/rješenje relevantnog tijela  koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja

Stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavači i mentori  koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta (predavači i mentori zaposleni u ustanovama  registriranim za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih ili kod poslodavaca koji su partneri na projektu)

- Za predavače: Ugovor o radu ili ugovor o djelu ili autorski ugovor koji su sklopljeni s ustanovama registriranim za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih

- Za mentore: Ugovor o radu ili ugovor o djelu koji su sklopljeni s poslodavcem koji je partner na projektu i odluka poslodavca kojom partner na projektu kojom imenuje svog zaposlenika za mentora praktične nastave

***Pod pojmom relevantnog tijela podrazumijevaju se tijela vještačenja, odnosno tijela s javnim ovlastima koja izdaju nalaze, rješenja ili mišljenja u svrhu priznavanja prava iz sustava obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te mirovinskog sustava te tijela s javnim ovlastima koja priznaju prava iz sustava obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te mirovinskog sustava.

    

   

  Kontaktirajte nas

  Ugostiteljsko-turistička škola

  Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

  031 211 095

  031 212 980

  ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

  Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

  Lučki prilaz 4 31000 Osijek

  031 203 870

  031 215 512

  dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr