MINT - KreativnOSt - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

MINT – KreativnOSt

7 ožujka, 2021 | Projekti

Projekt KreativnOSt izabran kao jedan od tri najbolja projekta u šk.god. 2019./2020.

Ministarstvo turizma i sporta 9. prosinca 2021. donijelo je odluku o odabiru tri najbolja projekta srednjih strukovnih i umjetničkih škola u školskoj 2019./20. godini među kojima je odabrana i Ugostiteljsko – turistička škola, Osijek.

Riječ je o projektu KreativnOSt koji je izrađen u okviru javnog poziva MINTS-a za izradu projekata PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2019/20, provedenog u partnerstvu s Elektrotehničkom i prometnom školom, Osijek. Provedbu projekta i svih osmišljenih aktivnosti realizirale su voditeljice projekta, naša profesorica Sanja Klanac i Danijela Ivanović-Ižaković, profesorica računalstva iz Elektrotehničke i prometne škole. Osim njih veliki doprinos dali su i učenici završnih razreda naših dviju škola, kao i profesori: Ana Marija Čuljak, Gabrijela Baraban, Ivan Bujadinović i Danijela Molnar.

Projekt KreativnOSt

KreativnOSt je projekt čija je svrha motiviranje mladih za rad u turizmu te postizanje visoke razine svijesti učenika o važnosti aktivnog uključivanja u život zajednice, osobito u segmente života koji su u svezi s različitim vrstama turizma (kulturnog, ekološkog, seoskog, zdravstvenog, gastronomskog itd.). Učenici sudjelovanjem u projektnim aktivnostima procjenjuju kulturni i turistički identitet grada u kojem se školuju te , kao budući turistički djelatnici, primjenjuju aktivno na život zajednice ono što je u školi naučeno.

Projekt je odgovor na Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM Ministrarstva turizma i sporta u školskoj godini 2019./2020. i realiziran je suradnji sa školom – partnerom, Elektrotehničkom i prometnom školom, Osijek.

Jedan je od početnih rezultata projektnih aktivnosti mrežna stranica www.kreativnost.net.

Svi su sadržaji na navedenoj mrežnoj stranici autorstvo učenika i  rezultat  su sudjelovanja u projektnim aktivnostima koje uključuju:

  • procjenu kulturnih trendova u Osijeku
  • istraživanje turističkog potencijala Osijeka i okolice (zdravstveni turizam, kulturni turizam, gastro i eno, poslovni turizam, cikloturizam, ruralni turizam, pustolovni i sportski turizam)
  • istraživanje kulturnih manifestacija te kulturno – umjetničkog amaterizma u Osijeku i okolici
  • pisanje literarnih tekstova o Osijeku i okolici
  • pripremanje i izvedbu intervjua s poznatim Osječanima i Slavoncima te posjetiteljima
  • oblikovanje videouradaka o Osijeku i okolici te posjetiteljima
  • oblikovanje promotivnih materijala o Osijeku i okolici te posjetiteljima.

U svim se aktivnostima učenike potiče na poduzetničko promišljanje.

Učenici kritički sagledavaju mogućnosti razvoja karijere i profesionalnog usmjeravanja poticanjem aktivne uključenosti u kulturni i turistički život zajednice.

Učenici u izvedbi aktivnosti odlučuju o odabiru odgovarajuće digitalne tehnologije. U komunikaciji i suradnji u stvarnom i digitalnom okružju promiču toleranciju, različitosti, međukulturno razumijevanje i demokratsko sudjelovanje. Poštuju različitosti među ljudima i kulturama. Zauzimaju pozitivan stav prema međukulturnome razumijevanju i demokratskome sudjelovanju u komunikacijskim i suradničkim aktivnostima u stvarnom  i digitalnome okružju.

Učenici samostalno traže nove informacije iz različitih izvora i transformiraju ih u novo znanje.

CILJEVI su projekta kreativnOSt:

– poticati kreativno djelovanje i poduzetničko razmišljanje kod učenika

– osuvremeniti sustav turističkoga obrazovanja u školi i obrazovanja izvan škole aktivnostima koje su usmjerene  na osječku, odnosno zavičajnu mikrosredinu

– uključiti učenike u praćenje i vrednovanje  različitih slavonskih i baranjskih  turističkih i kulturnih manifestacija od 2020. g. do 2025.

– usavršavati komunikacijske vještine učenika uz uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija

– razvijati  konstruktivan pristup i pozitivan odnos učenika prema svim aktivnostima turističkoga i kulturnoga života Osijeka (i šire).

– u obrazovnom procesu ostvariti međusektorsko gospodarsko povezivanje.

U projekt su  uključene generacije učenika Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko – turističke škole Osijek do 2024. godine i svi sadržaji na mrežnoj stranici rezultat su isključivo njihova rada.

Projekt se provodi uz suradničke aktivnosti sljedećih profesora: Sanje Klanac, Ana-Marije Čuljak, Gabrijele Baraban, Danijele Molnar i Ivana Bujadinovića.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr