Projekt slastičarska mrežna stranica i blog - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Projekt slastičarska mrežna stranica i blog

14 rujna, 2021 | Projekti

Projekt MREŽNA STRANICA I BLOG razvija slastičarske i digitalne vještine kod učenika slastičara. Osnovni cilj mu je popularizacija i promocija slastičarstva kao kreativnog zanimanja korištenjem raznih digitalnih alata, kojima će izrađivati nove materijale, te će koristiti razne aktivnosti do postizanja cilja.

Aktivnosti ovog projekta namijenjene su svim učenicima koji se obrazuju za zanimanje slastičar. Učenici samostalno uz strukovnu nastavnicu slastičarstva Marinu Majdenić u digitalnim alatima izrađuju i objavljuju sadržaj na zanimljiv i kreativan način. Učenici nakon što izrade zadanu slasticu u praktikumu slastičarstva, pronalaze i dogovaraju digitalni alat koji će koristiti, te izrađuju sadržaj koji će ugraditi u mrežnu stranicu. Učenici su zaduženi za praćenje i postupak rada po etapama, koji će fotografirati ili snimiti video materijal, te obraditi u dogovorenom digitalnom alatu i ugraditi u mrežnu stranicu. Potom izrađuju blog u kojem prate recepturu uz dodatak fotografija kojima obogaćuju sadržaj na mrežnoj stranici.

Učenici slastičarskog usmjerenja tijekom cijele nastavne godine sudjeluju u izradi stranice, te promociji zanimanja na kreativan i zanimljiv način.

Mrežna web stranica i blog nalaze se na poveznici https://sites.google.com/view/mojeslastice/CAKES

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr