MINT - Ivan Martin Divald, prvi svjetovni tiskar u Osijeku - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

MINT – Ivan Martin Divald, prvi svjetovni tiskar u Osijeku

6 veljače, 2021 | Projekti

Cilj projekta je revitalizirati tiskarski zanat ( tiskara Martina Divalda) i promovirati Osijek kao destinaciju kulturnog turizma. Tiskara bi bila  namijenjena domaćim i stranim turistima, učenicima osnovnih i srednjih škola i  studentima  kao mjesto izvanučioničke nastave. U tiskari bi se organizirale kreativne i edukativne  radionice za djecu i odrasle. Kostimirani animatori demonstrirali bi rad na tiskarskoj preši. Primjereni/uređeni prostor tiskare, postao bi  mjesto za druga kulturna događanja ( predstavljanje knjiga, komorni koncerti ili izložbe). Osim školske djece tiskara bi se koristila i u turističke svrhe jer bi turisti mogli otisnuti tekst koji žele.

 

Kao turistički proizvod  ponudili smo:

  • grafičke klišee na kojima smo otisnuli dio originalnog dokumenta iz Divaldove tiskare
  • postavili smo spomen ploču s opisom i QR kodom na kuću u kojoj je djelovala prva svjetovna tiskara
  • Izradili smo informativni letak s lentom vremena i turističku brošuru na hrvatskom i engleskom jeziku te edukativne postere koje koristitimo u nastavi
  • snimili smo promotivni film o životu i djelu Ivana Martina Divalda https://youtu.be/hNGqn5xr1zg
  • otisnuli rolo banner kao reklamni dio projekta
  • pripremili smo izložbu o Ivanu Martinu Divaldu za digitalnu zbirku Nacionalne i sveučilišne knjižnice http://virtualna.nsk.hr/divald/1743/02/12/tko-je-ivan-martin-divald/
  • Sudjelovali u radio emisiji

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr