ERASMUS+ poziv na intervju - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

ERASMUS+ poziv na intervju

13 listopada, 2023 | Erasmus+Projekti

Članovi Povjerenstva za odabir učenika pregledali su pristigle prijave te rangirali učenike prema izrađenim kriterijima bodovanja (pogledati tablicu).

THK – prijavio se 31 učenik. Najniži broj bodova koji su učenici postigli je 5, a najviši 25 bodova. Učenici koji imaju 13 bodova ili više ostvarili su pravo na ulazak u idući krug (intervju).

HTT – prijavilo se 14 učenika. Najniži broj bodova koji su učenici postigli je 5 bodova, a najviši 19 bodova. Učenici koji imaju 11 bodova ili više ostvarili su pravo na ulazak u idući krug (intervju).

KUHAR – prijavljeno je 6 učenika te su svi ostvarili pravo na intervju.

KONOBAR – prijavljeno je 7 učenika, a 3 učenika ostvarila su pravo na intervju. Ostali učenici ne mogu sudjelovati u ERASMUS projektu (pogledati kriterije bodovanja)

SLASTIČAR – prijavljeno je 6 učenika te su svi ostvarili pravo na intervju.

Učenici koji se ne odazovu na intervju ne mogu sudjelovati u ERASMUS+ projektu.

ERASMUS-bodovanje prijavljenih učenika

Točka 8 – boduje se prilikom intervjuiranja

RASPORED INTERVJUA

Učenici koji su ušli u zadnji krug selekcije dobit će poziv na mail adresu.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr