Press Room - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Natrag Na Školu
Dobro nam došli

Press room

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek (RCK UTŠO) mjesto je izvrsnosti strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva koji provodi programe redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i druge oblike formalnoga i neformalnog obrazovanja.

Opširnije >

[UVODNI DIO]

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek (RCK UTŠO) mjesto je izvrsnosti strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva koji provodi programe redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja, ali i druge oblike formalnoga i neformalnog obrazovanja. Kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje usmjereno je na učenike, odrasle polaznike, studente, zaposlene i nezaposlene osobe kojima se omogućuje stjecanje znanja i vještina. Nastavnicima i mentorima kod poslodavaca omogućuju se usavršavanja, edukacije i obrazovanje kako bi stjecali nova znanja te jačali  vještine. Posebno će se izraditi programi za osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama u razvoju s ciljem njihova socijalnog uključivanja.  Svrha RCK  je i osigurati inovativne modele učenja, omogućiti vertikalnu prohodnost, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca, kvalitetnu i vrhunsku infrastrukturu, konstruktivnu te kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, visokim učilištima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, ostalim regionalnim centrima te svim zainteresiranim institucijama u regiji i šire. Cilj je uz unaprjeđenje infrastrukture, nabavu suvremene opreme, izraditi novi nastavni plan i program za zanimanje slastičar s udžbenicima i svim potrebnim nastavnim materijalima, razvijati nove programe cjeloživotnoga učenja i obrazovanja odraslih.

[OSNOVNI PODATCI]

Naziv: Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola

Sjedište: Ulica Matije Gupca 61, 31000 Osijek

OIB: 67104212471

TEL 031 211 00 95

FAX 031 21 29 80

MAIL rck@rck-utso.hr

WEB www.rck-utso.hr

[povijest]

*19. lipnja 2020. godine – potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

*27. ožujka 2020. godine – početak je provedbe projekta RCK VirtuOS – uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

*26. lipnja 2020. godine – potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. između Ministarstva turizma, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek

*28. svibnja 2019. godine – početak je provedbe projekta RCK VIRTUS – uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti

*20. srpnja 2018. godine – Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

*28. rujna 2016. godine – Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020., Mjerom 1.4. predviđeno je uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti

*16. siječnja 2015. godine – svečano je otvorena nova nastavno-sportska dvorana s tribinama za 320 osoba koju zajednički koriste osim Ugostiteljsko-turističke škole i učenici još dviju susjednih srednjih škola

*9. ožujka 2009. godine – Ugostiteljsko-turistička škola seli u novu školsku zgradu koja se nalazi na Zelenom polju u Ulici Matije Gupca 61. Po opremljenosti praktikuma škola je među vodećim školama u Republici Hrvatskoj

*1. rujna 1992. godine –osnovana je Ugostiteljsko-turistička škola Osijek temeljem odluke o osnivanju koju je donijela Skupština općine Osijek u srpnju 1992. godine

*1991./1992. – u ratnoj godini dio nastavnika s učenicima odlazi u Bašku na otok Krk gdje je organizirana nastava, a ostali nastavnici i učenici, odrađuju nastavu tijekom ljeta 1992. godine.

*1981./1982. – poslovna jedinica „Gradski podrum“ prestaje s radom zbog gubitaka i krize u ugostiteljstvu. Prostorije restorana postaju učionice, a kuhinja praktikum za kuharstvo i posluživanje.

*1. siječnja 1974. godine – Rješenjem okružnog suda Osijek formiran je Ugostiteljski školski centar – UGO centar. Registrirano je sedam OOUR-a (Osnovna organizacija udruženog rada): Ugostiteljska škola, Dom učenika, Hotel Rpyal, Hotel Central, Hotel Psunj, Restoran Čarda u Baranji i OOUR Zajedničke službe.

*1973./1974. – Ugostiteljska škola formira dva razreda s dva nova zanimanja hotelijer i ekonomist za hotelijerstvo.

*15. prosinca 1972. godine – otvara se „Gradski podrum“, restoran u podrumu škole koji se sa svečanom dvoranom koristi kao nastavni praktikum.

*1972./1973. – nastava je organizirana za 30 razreda, za 100 kandidata organizirane su interne kvalifikacije i prekvalifikacije, seminari za privatne ugostitelje koje je prošlo 118 kandidata, 102 osobe prošle su seminare DSG-a (Njemačka kola za spavanje i ručavanje) i Zavoda za zapošljavanje te za WW (Wienerwald) kvalifikacije za 100 polaznika.

*1970./1971. – riješeno je pitanje školskog prostora u obnovljenoj zgradi u Radićevoj 20. Škola je imala 24 odjeljenja s 930 učenika. U objektima Centra imenovani su instruktori, a učenici su prvi put praksu odrađivali na moru u Baški na Krku.

*1969./1970. – secesijska zgrada, kuća Maksimović, u Ulici Braće Radić 20 ustupa se Ugostiteljskoj školi nakon što je ukinuta Osnovna škola „Milica Križan“. Zgrada je obnovljana u dvije faze: uređenje škole u nastavne svrhe te uređenje podruma za budući restoran.

*1966. – škola se ujedinjuje s Hotelom Royal i Domom učenika te nastaje nova organizacija Centar za obrazovanje kadrova u ugostiteljstvu i turizmu.

*1964./1965. – osnovano je područno odjeljenje škole u Novoj Gradiški.

*1962. godina – škola unajmljuje jednu prostoriju „Aerokluba“ i prostorije Radničkog sveučilišta u Ulici braće Radić zbog nedostatka prostora.

*15. siječnja 1962. godine – završena je gradnja i tehnička primopredaja novog učeničkog doma ugostiteljske škole.

*1960./1961. – Školski odbor usvojio je prvi „Pravilnik o polaganju završnog ispita u ugostiteljskoj školi“ te je odobrio izradu elaborata za izgradnju novog učeničkog doma.

*1957./1958. – škola je preseljena u obnovljeno, bivše skladište Tvornice duhana Sarajevo u Šamačkoj ulici 4. Nastava se izvodila u dvije smjene.

*1956. godina – osnovana je Centralna ugostiteljska škola u Osijeku, nastava se održavala u baru i sindikalnoj dvorani hotela „Zvečevo“. Praktičan su rad učenici obavljali u ugostiteljskim objektima: Psunj, Central, Slavonija, Kolodvorski restoran, Riblji restoran i Obrtnički dom.

*1949. godina – odlukom Komiteta za turizam i ugostiteljstvo NRH osnovana je Niža ugostiteljska škola, a s radom je počela 13. ožujka 1950. u prostorijama bivše restauracije Bendeković. Uz školu, osnovan je i dom učenika. U prvi je razred upisano 54-ero učenika, nastavnici i direktor radili su honorarno.

[PROJEKTNI TIM RCK]

ANDREJ KRISTEK ravnatelj i voditelj RCK

andrej.kristek@rck-utso.hr

DOROTEA TELAROVIĆ voditeljica projekta

dorotea.telarovic@rck-utso.hr

VEDRAN LOVRINČEVIĆ koordinator na projektu

vedran.lovrincevic@rck-utso.hr

GABRIJELA BARABAN osoba za strategiju i ljudske potencijale

gabrijela.baraban@rck-utso.hr

MARTINA LEKO projekt asistent

rck@rck-utso.hr

IVANA DRAGANIĆ vidljivost, komunikacije i horizontalne aktivnosti

ivana.draganic@rck-utso.hr

LANA GUBIĆ KUČAN promocija i vidljivost

lana.gubickucan@rck-utso.hr

IVANČICA BLAŽEVAC voditeljica računovodstva

ivancica.blazevac@rck-utso.hr

VESNA BRAKIĆ računovodstvo, financije i administracija

racunovodstvo@rck-utso.hr

KSENIJA KESEGI-KRSTIN koordinator vrednovanja i osiguranja kvalitete

LEA BULJEVIĆ koordinatorica aktivnosti Karijernog centra, psihologinja

MARIO MIHIĆ koordinator aktivnosti Karijernog centra, pedagog

NEDA DUMANČIĆ-ŠABIĆ tajnica

 

Koordinatori na projektu u partnerskim institucijama:

MIRJANA JAKŠIĆ Srednja strukovna škola Vinkovci

MARIJA KATILOVIĆ Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo

SUZANA ŠNAJDER Obrtnička škola Požega

MARIO GRGURIĆ Strukovna škola Virovitica

VLADIMIR POLIČIĆ Filozofski fakultet Osijek

KATICA KRIŽANOVIĆ Ekonomski fakultet u Osijeku

ANDREA ŠEBALJ Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“

[DJELATNOST]

RCK UTŠO provodi programe redovitog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih (školovanje i prekvalifikacije) za zanimanja: kuhar, slastičar, konobar, hotelijersko-turistički tehničar i turističko-hotelijerski komercijalist.

Osigurava smještaj i prehranu učenika u Domu učenika.

Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika.

 

[PODATCI ZA KONTAKTE]

Osoba za kontakt s novinarima:

IVANA DRAGANIĆ, vidljivost, komunikacije i horizontalne aktivnosti

MAIL: ivana.draganic@rck-utso.hr

GSM +385 092 350 99 39

 

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr