Programi Obrazovanja - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije provodi se sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ʺNarodne novineʺ, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/1, 68/18, 98/19), Zakonu o strukovnom obrazovanju (ʺNarodne novineʺ, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (ʺNarodne novineʺ, broj 8/16) i ostalim propisima.

Temeljem gore navedenih propisa omogućava se učenicima koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, da nastave obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika. O zahtjevu za nastavak obrazovanja odlučuje škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje, a ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita. Rokovi za polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita, obveze učenika, kao i sve druge važne pojedinosti za nastavak obrazovanja utvrđuju se rješenjem koji se učeniku odobrava nastavak obrazovanja.

Ako učenik ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite u propisanim rokovima, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika, te ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugome programu obrazovanja.

Učenici kojima rješenjem Nastavničkog vijeća bude odobren nastavak obrazovanja dužni su sukladno točki VI. Poziva dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Priloženi dokumenti:

RASPORED KONZULTACIJA I ISPITA U NASTAVKU OBRAZOVANJA 2023.24 Preuzmi >
ISPITNI ROKOVI 2023.2024. Preuzmi >
Poziv-za-nastavak-obrazovanja Preuzmi >
Zamolba-za-nastavak-redovnog-obrazovanja Preuzmi >
Prezentacija o nastavku obrazovanja Preuzmi >

Obrazovanje odraslih

Programi prekvalifikacije

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Preuzmi tjedni broj sati

Programi osposobljavanja

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Preuzmi tjedni broj sati

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr