Programi Obrazovanja - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije provodi se sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ʺNarodne novineʺ, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/1, 68/18, 98/19), Zakonu o strukovnom obrazovanju (ʺNarodne novineʺ, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (ʺNarodne novineʺ, broj 8/16) i ostalim propisima.

Temeljem gore navedenih propisa omogućava se učenicima koji su stekli nižu razinu srednjeg obrazovanja, da nastave obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika. O zahtjevu za nastavak obrazovanja odlučuje škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje, a ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita. Rokovi za polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita, obveze učenika, kao i sve druge važne pojedinosti za nastavak obrazovanja utvrđuju se rješenjem koji se učeniku odobrava nastavak obrazovanja.

Ako učenik ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite u propisanim rokovima, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika, te ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj školi ili drugome programu obrazovanja.

Učenici kojima rješenjem Nastavničkog vijeća bude odobren nastavak obrazovanja dužni su sukladno točki VI. Poziva dostaviti potrebnu dokumentaciju. Upisnica iz točke VI. Poziva nalazi se u privitku.

Priloženi dokumenti:

VREMENIK ODRŽAVANJA ISPITA U NASTAVKU OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2021.2022. Preuzmi >
Poziv 2020 21.pdf Preuzmi >
Upisnica u srednju skolu.pdf Preuzmi >
Zahtjev za nastavak školovanja nakon trogodišnjeg obrazovanja Preuzmi >
PRAVILNIK UVJETA I NAČINA NASTAVKA ŠKOLOVANJA Preuzmi >
Prezentacija o nastavku obrazovanja Preuzmi >

Obrazovanje odraslih

Programi prekvalifikacije

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Preuzmi tjedni broj sati

Programi osposobljavanja

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Naziv programa

Zanimanje konobar je zanimanje u kojem je potrebno dobro poznavanje stranih jezika kao i osnovna znanja iz opće kulture, psihologije i higijene. Kod učenika radimo na spretnosti, urednosti i poslovnosti.

Preuzmi tjedni broj sati

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Dom učenika ugostiteljsko turističke škole

Grgura Čevapovića 26 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr