Uspješno je završeno stručno usavršavanje u okviru programa „Metodičko kreiranja nastave ugostiteljsko-turističke struke“ - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Uspješno je završeno stručno usavršavanje u okviru programa „Metodičko kreiranja nastave ugostiteljsko-turističke struke“

22 listopada, 2022

Stručno usavršavanje u okviru programa razvijenog u suradnji s partnerom Filozofskim fakultetom Osijek u sklopu projekta RCK VirtuOS trajalo je od 01. rujna do 8. listopada u Osijeku te od 12.-14. rujna 2022. u Požegi.

Program Metodičko kreiranje nastave ugostiteljsko-turističke struke pod vodstvom autorice i voditeljice programa stručnog usavršavanja izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov uspješno je prošlo više od 50 nastavnika struke iz naše i partnerskih škola.

Program je obuhvaćao ukupno deset tema koje su ujedno činile i sadržaj programa:

  1. Kreiranje nastave
  2. Ishodi učenja kao dio planiranja nastavnog sata u kontekstu konstruktivnog poravnavanja
  3. Metode učenja i poučavanja u strukovnoj nastavi
  4. Učenje i bez poučavanja – skupinski rad i rad u paru
  5. Čija je kreativnost – nastavnikova i/ili učenikova?
  6. Metodički postupci usmjereni poticanju kreativnosti
  7. Igra – kreativan metodički postupak u kontekstu poticanja zanimljivosti nastave
  8. Metodička priprema za nastavni sat
  9. Retorički kompetentan nastavnik
  10. Vrednovanje učeničkih postignuća

Po završetku nastavnici koji su prošli stručno usavršavanje moći će primijeniti metodičku kompetenciju u planiranju kreativne nastave, usmjeravati učenje u nastavi primjenom socijalnih oblika rada kojima se potiče i promiče učenikova interakcija, poticati učenikovu aktivnost, kreativnost i kritičko mišljenje primjenom različitih metoda i metodičkih postupaka, oblikovati skicu/scenarij za teorijsku i praktičnu nastavu uvažavajući bitne sastavnice priprave, ostvarivati svoju ulogu retorički pedagoškog autoriteta te različitim aktivnostima i zadatcima vrednovati učenikov uspjeh u nastavi.

Naši polaznici oduševili su edukacijom i pristupom i ovo usavršavanje bilo je nadogradnja i osvježenje kompetencija potrebnih za kvalitetno metodičko kreiranje nastave.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr