Započeo rad na programu stručnih usavršavanja nastavnika i mentora - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Započeo rad na programu stručnih usavršavanja nastavnika i mentora

4 prosinca, 2020

Članovi VirtuOS tima održali su 3. prosinca 2020. godine Koordinacijski sastanak s partnerom na projektu – Filozofskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FFOS). Na prvom sastanku, u prostorijama  fakulteta, razgovaralo se o stručnom usavršavanju nastavnika strukovnih škola i mentora kod poslodavaca, a odnosi se na projektne aktivnosti  IV.1.2. Razvoj programa i organizacija stručnog usavršavanja u području metodičkih kompetencija te IV.1.3.1-IV.1.3.4. Razvoj programa i organizacija stručnog usavršavanja u području psiholoških kompetencija.

U raspravi o projektnim aktivnostima koje se očekuju te izradi programa usavršavanja sudjelovali su voditeljica projekta VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006) Dorotea Telarović, koordinator na projektu Vedran Lovrinčević, osoba za strategiju i razvoj ljudskih potencijala Gabrijela Baraban, asistentica na projektu Martina Leko te s FFOS-a sveučilišna nastavnica metodike Vesna Bjedov, sveučilišna nastavnica psihologije Ana Kurtović i administrator na projektu Vladimir Polić.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr