Javni poziv - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Javni poziv

25 rujna, 2023

Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za upis polaznika u pilot provedbu 4 programa

stručnog specijalističkog usavršavanja (HKO razina 5)

koji su razvijeni u okviru EU projekta RCK VirtuOS:

 

  1. „Kuhar specijalist prilagođenih oblika prehrane“, pilotiranje kroz neformalni program obrazovanja „BEUGLUTENSKA PREHRANA“
  2. „Slastičar specijalist restoranskih deserata“, pilotiranje kroz neformalni program obrazovanja „PRIPREMANJE RESTORANSKIH DESERATA“
  3. „Specijalist voditelj barskog poslovanja“, pilotiranje kroz neformalni program obrazovanja „GASTRONOMSKA PONUDA U BARU“
  4. „Specijalist regenerativnog turizma“, pilotiranje kroz neformalni program obrazovanja „BAŠTINA U KREIRANJU DOŽIVLJAJA REGENERATIVNOG TURIZMA“

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za upis polaznika u pilot programe kroz  neformalne programe obrazovanja.

Nositelj programa: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek

Partneri: Osječko-baranjska županija, Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo, Obrtnička škola Požega, Srednja strukovna škola Vinkovci, Strukovna škola Virovitica, Sunčane toplice d.o.o., Bizovac, HUP Zagreb d.o.o., Palisada d.o.o., Opatija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek i Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“, Belišće.

U okviru projekta VirtuOS – Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva (UP.03.3.1.05.0006), financiranog iz Europskog Socijalnog fonda i Državnog proračuna RH, provest će se pilot provedba odabranog dijela kurikuluma, kojim će se pilotirati ostvarenje ishoda učenja dijela kurikuluma novorazvijenih programa stručnog specijalističkog usavršavanja, a polaznicima će biti izdano uvjerenje o uspješnosti savladavanja istih kroz neformalni program obrazovanja. Svi detalji o programima nalaze se na poveznicama:

1. Kuhar specijalist prilagođenih oblika prehrane – Bezglutenska prehrana

2. Slastičar specijalist restoranskih deserata – Pripremanje restoranskih deserata

3. Specijalist voditelj barskog poslovanja – Gastronomska ponuda u baru

4. Specijalist regenerativnog turizma – Baština u kreiranju doživljaja regenerativnog turizma

Način prijave:

– Popunjen i potpisan obrazac prijave

Uz prijavu se prilaže:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  4. Preslika osobne iskaznice

Dokumente je potrebno donijeti osobno ili poslati poštom na adresu: Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek, Matije Gupca 61, 31 000 Osijek.

 

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog poziva.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 05. listopada 2023. godine.

Stručno povjerenstvo razmotrit će pristigle prijave do 09. listopada 2023. godine i odabrati polaznike temeljem prikupljenih podataka.

 

Dodatne informacije mogu se zatražiti od Danijele Josipović, danijela.josipovic@skole.hr

 

Ravnatelj:  dr.sc. Andrej Kristek

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr