Dani otvorenih vrata EU projekata - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Dani otvorenih vrata EU projekata

26 studenoga, 2021

RCK Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek sudjelovala je na Danima otvorenih vrata EU projekata u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku 23. studenog 2021. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, te 28. studenog 2021. u organizaciji JU ŽRA OBŽ na Trgu Slobode predstavljajući projekt RCK VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, UP.03.3.05.0006, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

„Dan otvorenih vrata EU projekata Ekonomskog fakulteta u Osijeku“

23.11.2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održan je „Dan otvorenih vrata EU projekata Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ u okviru kojeg su se održala panel diskusija „Izazovi u pripremi i provedbi EU projekata visokoškolskih institucija“. Cilj panela bio je ukazati na probleme s kojima se suočavaju nastavnici prilikom prijave EU projekata, koji su motivi za uključivanje u projekte, te na koji način bi uredi za projekte mogli pomoći u savladavanju prepreka, te motiviranju više nastavnika za sudjelovanje u EU projektima. U panelu su sudjelovali neki od profesora,  koji su voditelji aktualnih EU projekata na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić, prof.dr.sc. Davor Dujak, izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg, izv.prof.dr.sc. Domagoj Karačić) i voditeljica Ureda za projekte pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, mr.sc. Darija Krstić. Panel je moderirala prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, prodekanica za suradnju sa okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte.  Kroz razgovor s panelistima, svi prisutni su imali priliku dobiti više informacija o tekućim projektima Ekonomskog fakulteta u Osijeku,  mogućnostima koje sudjelovanje u projektu pruža, ali i izazovima koji taj posao sa sobom nosi. Aktualni projekti koje Ekonomski fakultet u Osijeku provodi (ili kao nositelj projekta ili u svojstvu partnera na projektu) su: ARDENT – Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults, CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama, CSI: CustomDigiTeach – Creating social impact through customized digital teaching formats, European Training Programme in Entrepreneurship for Educators, Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4), MI (Migracijski izazovi) – jučer, danas sutra, VIRTUALS – Virtual Visiting Professors i naš projekt VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva.

„EU fondovi mijenjaju OBŽ“

Dana 26. studenog 2021. godine, s početkom u 11,00 sati, na Trgu slobode u Osijeku započelo je događanje „EU fondovi mijenjaju OBŽ“ kojeg u okviru „Dana otvorenih vrata EU projekata“ organizira Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije.

Cilj je pružiti informaciju zainteresiranim građanima o brojnim EU projektima koji su realizirani u njihovoj neposrednoj blizini, koji podižu kvalitetu života i doprinose daljnjem razvoju njihove lokalne zajednice. Ujedno, ovo je bila prilika i potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova iz prve ruke dobiti sve bitne informacije o tome kako prijaviti i provesti EU projekt te kako realizirati vlastite projektne ideje. U tu svrhu na Trgu slobode u Osijeku su postavljeni štandovi za potrebe izlaganja i predstavljanje projekata s područja Osječko-baranjske županije financiranih iz fondova Europske unije te demonstraciji projektnih aktivnosti.

Predstavljeno je 37 projekata od strane 16 izlagača među kojima je bio i naš projekt RCK VirtuOS u okviru kojeg smo promovirali strukovna zanimanja za koja obrazujemo kroz sudjelovanje učenika i strukovnih učitelja uz pripremu jednostavnih jela i pića, kao i prezentaciju uz pomoć promidžbenih materijala iz projekta.

 

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr