Edukacija odgajatelja i učenika u SNEP programu - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Edukacija odgajatelja i učenika u SNEP programu

21 prosinca, 2023

Dvodnevni SNEP seminar Seksualno nasilje i edukacijski program, u organizaciji „Ženska soba“ koji se održao u Tuheljskim toplicama u dva segmenta pružio je sudionicima, odličnu sveobuhvatnu edukaciju na temu seksualnog nasilja; kako prevenirati i zaštititi djevojčice i djevojke.

Edukacija je sudionike obavezala da stečeno znanje kroz radionice prenesu učenicima.

Na edukaciji su sudjelovale voditeljica Akademisa Tajana Kresović, prof. Brigitte Nataša Roso i Gabriela Poslon koje su do sada s učenicima prošle četiri radionice.

Učenici su iskazali interes za navedenu temu, te aktivno sudjelovali u velikom broju. Sigurne smo da smo kroz vođeni rad s učenicama postigli smjelost djevojaka da pomognu sebi i drugima, da znaju kako izaći iz vrtloga zlostavljanja i kome se obratiti u slučaju da se nađu u situaciji da trebaju pomoć od zlostavljanja.

 Izobrazba učenika na navedenu temu se nastavlja putem narednih radionica, ali i putem odlično složene web stranice koja je dostupna svima. Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na linku https://zenskasoba.hr/ koji pruža prijave znanja posebno učenike, profesore, ali i roditelje.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr