Prvi dan nastave 5.9.2022. - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Prvi dan nastave 5.9.2022.

1 rujna, 2022

Prvi dan nastave odvijat će se prema sljedećim uputama:

NAPOMENA (iznimno za ponedjeljak 05.09.2022.):
• razredi koji dolaze u 08:00 1.sat imaju Sat razrednika, a nakon toga nastavu
prema rasporedu
• razredi u jutarnjoj smjeni taj dan nemaju 7. sat i 8. sat
• razredi koji dolaze u 13:10 1.sat imaju Sat razrednika, a nakon toga nastavu
prema rasporedu
• razredi u poslijepodnevnoj smjeni taj dan nemaju 00.sat
• svi učenici iz razreda 2.C, 2.D i 3.A dolaze na prvi sat SRZ-a
• svi učenici iz 2.S razreda dolaze na SRZ u 08:00, a zatim grupa A ima nastavu
Slastičarstva u restoranu, a grupa B ima nastavu Slastičarstva u praktikumu za
slastičarstvo
• učenici 2.A razreda nakon 1.sata SRZ-a odlaze na praktičnu nastavu
• svi učenici 4.H dolaze na sat SRZ-a u 13:10, a zatim jedna grupa učenika ima
Kuharstvo, a druga grupa ima Ugostiteljsko posluživanje

Ovdje možete pogledati raspored održavanja sata razrednika:

Prvi_dan_nastave

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr