Advent u Salzburgu - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Advent u Salzburgu

16 listopada, 2023

Povjerenstvo za izvođenje dvodnevne ekskurzije – Advent u Salzburgu  održalo se dana 25. rujna 2023. u 12,00h. Na javni poziv (broj javnog poziva 2023/2), došla  je jedna ponuda  agencije Arriva Travel iz Osijeka. Povjerenstvo je odabralo ponudu Arriva Travel agencije za izvođenje dvodnevne ekskurzije – Advent u Salzburgu  1. i 2. prosinca 2023. godine.  Roditeljski sastanak s predstavnicima Arriva Travel agencije održat će se 17. listopada 2023.u 17,30h.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr