Istraživanje tržišta - računalne platforme - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Istraživanje tržišta – računalne platforme

30 rujna, 2022 | Javna Nabava

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka (RCK UTŠO) u pripremi je otvorenog postupka javne nabave usluge izrade računalnih platformi kroz dvije grupe u okviru projekta RCK VirtuOS (UP.03.3.1.05.0006) financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sukladno pripremi postupka RCK UTŠO s danom 30.9.2022. provodi istraživanje tržišta javnom objavom na web stranici.

U privitku ove javne objave u okviru istraživanja tržišta nalaze se tehničke specifikacije platformi koje će biti dio otvorenog postupka javne nabave te Vas molimo u svrhu istraživanja tržišta ponudu, cijene te komentare na zahtjeve iz tehničkih specifikacija.

Navedene podatke molimo dostaviti najkasnije do 31.10.2022. do 15:00 sati na e-mail adresu: vedran.lovrincevic@rck-utso.hr

Ako imate komentar situacije na tržištu, dostupnosti proizvoda, očekivanih oscilacija cijena na tržištu u slijedećih 2 mjeseca kao i potencijalni opći komentar i sugestiju na tražene tehničke specifikacije, slobodno isto navedite u Vašem odgovoru.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u istraživanju tržišta.

TS grupa 1 - istrazivanje Preuzmi >
TS grupa 2 - istrazivanje Preuzmi >

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr