Istraživanje tržišta - namirnice - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Istraživanje tržišta – namirnice

2 siječnja, 2023 | Javna Nabava

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka (RCK UTŠO) u pripremi je otvorenog postupka javne nabave namirnica za potrebe provedbe aktivnosti u okviru projekta RCK VirtuOS (UP.03.3.1.05.0006) financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sukladno pripremi postupaka RCK UTŠO s danom 2.1.2023. provodi istraživanje tržišta javnom objavom na web stranici.

U privitku ove javne objave u okviru istraživanja tržišta nalaze se specifikacije namirnica koje će biti dio otvorenog postupka javne nabave te Vas molimo u svrhu istraživanja tržišta ponudu i cijene Vaših proizvoda.

Ako u okviru pojedine stavke nudite veće ili manje pakovanje ili sličan proizvod, ali istih karakteristika ili namjene molimo da isto unesete crvenom bojom u dokument, ako ne nudite neku od ponuđenih namirnica molimo da isto ostavite praznim.

Molimo Vas također da unesete iznos PDV-a u okviru pojedine stavke.

Navedene podatke molimo dostaviti najkasnije do 3.2.2023. do 12:00 sati na e-mail adresu: vedran.lovrincevic@rck-utso.hr

Ako imate komentar situacije na tržištu, dostupnosti proizvoda, očekivanih oscilacija cijena na tržištu u kao i potencijalni opći komentar i sugestiju, slobodno isto navedite u Vašem odgovoru.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u istraživanju tržišta.

Namirnice - istraživanje tržista Preuzmi >

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr