Istraživanje tržišta - IKT oprema - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Istraživanje tržišta – IKT oprema

1 ožujka, 2023 | Javna Nabava

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka (RCK UTŠO) u pripremi je otvorenog postupka javne nabave IKT opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru projekta RCK VirtuOS (UP.03.3.1.05.0006) financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Sukladno pripremi postupaka RCK UTŠO s danom 1.3.2023. provodi istraživanje tržišta javnom objavom na web stranici i slanjem upita u okviru istraživanja tržišta gospodarskim subjektima.

U privitku ove javne objave u okviru istraživanja tržišta nalaze se specifikacije IKT opreme koje će biti dio otvorenog postupka javne nabave te Vas molimo u svrhu istraživanja tržišta ponudu i cijene Vaših proizvoda.

Navedene podatke molimo dostaviti najkasnije do 16.3.2023. do 15:00 sati na e-mail adresu: vedran.lovrincevic@rck-utso.hr

Ako imate komentar situacije na tržištu, dostupnosti proizvoda, očekivanih oscilacija cijena na tržištu u slijedećih 2 mjeseca kao i potencijalni opći komentar i sugestiju, a koji će osigurati sudjelovanje što većeg broja ponuditelja u postupku slobodno isto navedite u Vašem odgovoru.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u istraživanju tržišta.

IKT oprema - istrazivanje 1.3.2023. Preuzmi >

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr