Izjave o nepostojanju sukoba interesa - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

5 svibnja, 2021 | Javna Nabava

Naručitelj u okviru pokretanja postupka javne nabave opreme i sitnog inventara te specijalizirane opreme za Ugostiteljsko-turističku školu, evidencijskog broja nabave N 28-21 objavljuje Izjave o nepostojanju sukoba interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa Dumancic Sabic Preuzmi >
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Perkovic Preuzmi >
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Kristek Preuzmi >
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Vegar Preuzmi >
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Graovac Preuzmi >
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Basuric Preuzmi >

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr