FBCI- FRANCK BARISTA COFFEE INSPIRATION - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

FBCI- FRANCK BARISTA COFFEE INSPIRATION

23 ožujka, 2021

MŽSV.-Turizam i ugostiteljstvo

STRUČNI SKUP ZA NASTAVNIKE STRUKOVNIH PREDMETA

FBCI- FRANCK BARISTA COFFEE INSPIRATION

Dana 26.02.2021. u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu održana je edukacija za nastavnike Ugostiteljskog posluživanja pod nazivom FBCI -FRANCK BARISTA COFFEE INSPIRATION, a u svrhu jačanja stručnih kompetencija nastavnika i suradnja s dionicima tržišta rada.

Edukaciju su vodili vodeći Franckovi barista Josip Novačić i Tomislav Maraović a sadržaj programa je slijedeći:

Upoznati nove tehnologije
Upoznati nove brendove kave na tržištu
Naučiti tehnike rada u pripremi kave Late Art

Edukaciji su nazočili nastavnici iz naše škole: Robertino Marinjak, Ivica Brtan I Albin Smiljan.

Sa menadžmentom Francka je dogovorena daljnja suradnja u vidu gostujućih predavanja barista za učenike škole te logistička potpora ( osiguravanje kvalitetne opreme i materijala za praktičnu nastavu).

Robertino Marinjak, strukovni nastavnik-savjetnik

 

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr