O knjižnici - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Natrag Na Školu

Radno vrijeme

Ponedjeljak, Srijeda   od 8.00 do 14.00

 

Utorak, Četvrtak  od 13.00 do 19.00

 

1. petak  u mjesecu  poslije  podne

 

Opći podatci o knjižnici

Knjižnica je smještena u prizemlju nove školske zgrade na površini od 130 m2.

Korisnici imaju mogućnost korištenja knjižnog fonda, računala i čitaonice. Knjižnica posluje sukladno Zakonu o knjižnicama, Statutu škole, Pravilniku o radu školske knjižnice i operativnom sustavu Metel win. U knjižnici je  osiguran otvoren pristup građi.

Knjižnični fond sastoji se od 2 608 naslova i 7 135 sveska knjiga,

16 naslova časopisa i 811 članova

Povijest knjižnice

 

Od 1956.do 2009.

Od samih početaka knjižnica je prolazila mnoge faze, ali problem je uvijek bio isti, neodgovarajući prostor. Knjiga inventara započeta je 1966, deset godina nakon osnivanja Centralne ugostiteljske škole u Osijeku. U vrijeme Domovinskog rata, zgrada naše škole pretrpjela je velika razaranja. Uništeni su radni prostori i veliki dio inventara, a mnoge knjige su morale biti otpisane.

 


                                                                                Učionica broj 10 u vrijeme odmora postaje knjižnica!

Knjižničarka dijeli ured s pedagogom

 

Od 2009. do 2020.

Preseljenjem u novu školsku zgradu knjižnica ima svoj prostor, svu potrebnu opremu i namještaj.

 

2020.

Škola postaje Regionalni centar kompetencija za ugostiteljstvo i turizam, školska knjižnica seli u prizemlje škole.

U novom prostoru postoji i kabinet za stručni rad knjižničara

  

Kabinet

Radni prostor

Misija i vizija

Misija

Školska knjižnica sastavni je dio obrazovnog procesa i nužno obuhvaća razvijanje pismenosti, informacijske pismenosti, poučavanje, učenje, osobnu kulturu i pruža spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo.

Školski knjižničar, svojim planom i programom rada te postavljenim zadacima i ciljevima, pridonosi ostvarenju misije svoje škole. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještine za cjeloživotno učenje, razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.

 

      Vizija

Djelujući u sastavu škole, školska knjižnica svojim će fondom poticati čitanje i kreativnost. Biti dostupni svim svojim korisnicima i ugodnom atmosferom postati mjesto prepoznavanja i upoznavanja novih tehnologija i znanja.

 

 

       Pravilnik o radu knjižnice, dostupan je na: 

 https://rck-utso.hr/wp-content/uploads/2021/06/Pravilnik-iz-2021.pdf

Knjižnica u školskom kurikulumu

Dinamički i inkluzivni model odgoja i obrazovanja temelji se na ideji cjeloživotnog učenja, omogućenim razvojem novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Ona je informacijsko, medijsko, kulturno i komunikacijsko središte škole, mjesto razvoja osobnog i kulturnog identiteta učenika. Namijenjena je svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa i stručna potpora svim postavljenim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

Zadaće suvremene školske knjižnice u sastavu školskog kurikuluma osiguravaju pristup izvornim znanjima koji će učenici potaknuti na učenje, samostalno istraživanje, iskustveno učenje i omogućiti im stjecanje stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija.

Nositelj djelatnosti školske knjižnice je školski knjižničar od kojeg se očekuje profesionalni pristup u komunikaciji i radu, sposobnost razumijevanja korisničkih potreba te posjedovanje informacijskih vještina i znanja o svrsishodnoj i kvalitetnoj uporabi informacija. Djelatnost knjižničara obuhvaća neposrednu odgojno-obrazovnu djelatnost, stručnu-knjižničnu te kulturnu i javu djelatnost.

 Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje

Odgojno-obrazovna funkcija školske knjižnice u suvremenom informacijskom okružju, u kojem se znanje i nove spoznaje šire velikom brzinom, postaje sve relevantna i neophodna za aktivno i kreativno uključivanje pojedinaca u društvo znanja. Neposredno uključivanje školskih knjižnica u školski kurikulum provodi se kroz modul Knjižnično- informacijski odgoj i obrazovanje, a posredno u sklopu međupredmetnog povezivanja. Program knjižnično-informacijskog i medijskog odgoja i obrazovanja (KIMOO) provodi se kroz tri područja:

a) informacijska pismenost

b) medijski odgoj i obrazovanje 

c) kulturna i javna djelatnost

 

 

Međupredmetna povezanost

 

Timskim radom školskog knjižničara i nastavnika omogućuje se međupredmetno povezivanje sličnih ili zajedničkih nastavnih sadržaja.
Aktivnosti školske knjižnice u korelacijskom pristupu prema drugim predmetima odnose se na sljedeće:

sudjelovanje u zajedničkom planiranju teme

realizacija nastavnog sata sa zadanom temom

izrada referata ili uradaka na zadanu temu

provođenje projekata

uvodne sate iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina

satove sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekta

organizacija predavanja i radionica za učenike, nastavnike i roditelje

Metode i oblici rada                                                                      

  • radionica za interesnu skupinu učenika
  • radionica za učenike pojedinih razrednih odjela
  • radionica za učenike s teškoćama u čitanju i pisanju
  • nastavni dan u školskoj knjižnici
  • književni susret- predstavljanje knjige
  • izrada biltena, preporučenih popisa literature, bibliografije
  • izložbe (knjiga, časopisi, plakata, slika, fotografija, učeničkih radova i dr.)
  • organiziranje susreta s osobama koje izlažu određenu temu
  • pokretanje projekata koji timski okupljaju učenike i nastavnike
  • organiziranje parlaonica, debata i forum skupina na određenu temu

                           

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr